GỌI NGAY

Dây chuyền dải sao băng thiên hà ✨

Còn hàng

420.000₫

Khi nhìn thấy Sao băng nếu ước nguyện một điều gì vào đúng lúc có sao băng thì lời ước ấy sẽ thành sự thật... Nàng có những điều ước nguyện chưa thành - hãy sỡ hữu dây sao băng nhà May nha... linh nghiệm sẽ thấy

Khi nhìn thấy Sao băng nếu ước nguyện một điều gì vào đúng lúc có sao băng thì lời ước ấy sẽ thành sự thật... Nàng có những điều ước nguyện chưa thành - hãy sỡ hữu dây sao băng nhà May nha... linh nghiệm sẽ thấy

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan