Dây Chuyền Huyền Thoại Biển Xanh

    Dây Chuyền HUYỀN THOẠI BIỂN XANH vô cùng xinh cho mùa hè năng động, mặt dây, hoa tai, lắc chân được nạm đá xinh lấp lánh và rất dễ phối đồ nha ✨

    Danh mục:

    Mô tả

    Dây Chuyền HUYỀN THOẠI BIỂN XANH vô cùng xinh cho mùa hè năng động, mặt dây, hoa tai, lắc chân được nạm đá xinh lấp lánh và rất dễ phối đồ nha ✨