GỌI NGAY

Dây chuyền tim vàng

Còn hàng

2.700.000₫ 2.900.000₫

💛 "𝑻𝒉𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕'𝒔 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒐𝒐𝒅" 😍 💛💛 Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp. Hãy nhanh đến với May để mang những điều tốt đẹp về nào 😍😍

💛 "𝑻𝒉𝒆 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕'𝒔 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒊𝒇𝒊𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒈𝒐𝒐𝒅" 😍

💛💛 Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp.

Hãy nhanh đến với May để mang những điều tốt đẹp về nào 😍😍

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan