Gạo vàng 10k khắc tên Anh & Em❤️

    Valentine làm cặp đôi dây gạo thui là đủ ấm no hạnh phúc rồi nhỉ. May ra mắt mẫu hạt gạo vàng bóng 10k, cứng cáp, khắc tên thoải mái, đeo đôi nha…

    Danh mục:

    Mô tả

    Valentine làm cặp đôi dây gạo thui là đủ ấm no hạnh phúc rồi nhỉ. May ra mắt mẫu hạt gạo vàng bóng 10k, cứng cáp, khắc tên thoải mái, đeo đôi nha…