GỌI NGAY

Hầu bao mắt hổ vàng tâm

Còn hàng

520.000₫

𝗧𝘂́𝗶 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗶𝗮̀𝘂 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂́ 𝗾𝘂𝘆́, 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐚́𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐭𝐮́𝐢 𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚𝐨 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 .  Vòng tay đá mắt hổ vàng tâm không chỉ là món trang sức đeo tay mà còn mang ý nghĩa đem...

𝗧𝘂́𝗶 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗴𝗶𝗮̀𝘂 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂́ 𝗾𝘂𝘆́, 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐞𝐨 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐚́𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐭𝐮́𝐢 𝐡𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐚𝐨 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 . 

Vòng tay đá mắt hổ vàng tâm không chỉ là món trang sức đeo tay mà còn mang ý nghĩa đem lại may mắn và bình an cho chủ nhân, đặc biệt phù hợp cho phái nữ thuộc mệnh Kim và mệnh Thổ. 
Đá mắt hổ là viên đá hộ thân tuyệt vời. Trong thạch trị liệu học, chúng được cho là mang đến cảm xúc vững vàng, tâm lý ổn định cho chủ nhân.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng của chúng tác động đến hệ thống thần kinh, làm cho con người tăng cảm giác tự tin, tăng tính thực tế, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong việc quyết định các vấn đề, sẵn sàng trong hoạt động nhằm đạt được mục đích cá nhân.

.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan