Hầu bao mắt hổ vàng tâm

  ????????́???? ????????????̂̀???? ????????̛????̛̣???????? ????????????̛???????? ???????????? ????????????̀???? ???????????????? ????????????́ ????????????́, ????????????̂̀???? ????????̀???? ????????????̛ ????????̛????̛́???? ????????????̂???? ????????????̂̉???? đ???????? ???????????? ????????́???? ???????????????? ???????????? ????????̆́???? ????????́???? ????????̂̀???? ???????????? ????????̀???????? – ????????̂̀???? ????????̀???? ????????̣̂???? . 
  Vòng tay đá mắt hổ vàng tâm không chỉ là món trang sức đeo tay mà còn mang ý nghĩa đem…

  Mô tả

  ????????́???? ????????????̂̀???? ????????̛????̛̣???????? ????????????̛???????? ???????????? ????????????̀???? ???????????????? ????????????́ ????????????́, ????????????̂̀???? ????????̀???? ????????????̛ ????????̛????̛́???? ????????????̂???? ????????????̂̉???? đ???????? ???????????? ????????́???? ???????????????? ???????????? ????????̆́???? ????????́???? ????????̂̀???? ???????????? ????????̀???????? – ????????̂̀???? ????????̀???? ????????̣̂???? . 

  Vòng tay đá mắt hổ vàng tâm không chỉ là món trang sức đeo tay mà còn mang ý nghĩa đem lại may mắn và bình an cho chủ nhân, đặc biệt phù hợp cho phái nữ thuộc mệnh Kim và mệnh Thổ. 
  Đá mắt hổ là viên đá hộ thân tuyệt vời. Trong thạch trị liệu học, chúng được cho là mang đến cảm xúc vững vàng, tâm lý ổn định cho chủ nhân.

  Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng năng lượng của chúng tác động đến hệ thống thần kinh, làm cho con người tăng cảm giác tự tin, tăng tính thực tế, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong việc quyết định các vấn đề, sẵn sàng trong hoạt động nhằm đạt được mục đích cá nhân.

  .