GỌI NGAY

Hoa tai ngọc trai đính hoa xinh vàng 10k

Còn hàng

3.520.000₫

𝐒𝐮̛̣ 𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐨 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐞̉ Đ𝐞̣𝐩 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐚̀ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐞́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̉𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̃ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐞𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 & 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐢. Chất liệu: Vàng 10k

❤❤ 💃💃 𝐒𝐮̛̣ 𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐍𝐠𝐚̀𝐨 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐞̉ Đ𝐞̣𝐩 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐚̀ 💃💃

💃💃 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐞́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̉𝐨 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̃ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐞𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 & 𝐝𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐢.

💃Chất liệu: Vàng 10k

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan