GỌI NGAY

Hoa tai ngọc trai móc tròn vàng 10K

Còn hàng

2.890.000₫

💄💄 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 😍😍 💄💄 𝑽𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̃ , 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̃𝒚 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̉ 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒂  𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝑴𝒂𝒚...

💄💄 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 😍😍 💄💄

𝑽𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̃ , 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̃𝒚 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 𝒗𝒆̉ 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒂  𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏𝒃𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐 𝑴𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 🥰🥰 😍

𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌

GIÁ SẢN PHẨM THAY ĐỔI THEO THỜI ĐIỂM BÁN HIỆN TẠI

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan