Hoa Tai Tam Giác Đính Đá

    “Vẻ đẹp tâm hồn là một điều tuyệt vời nhưng đừng bao giờ quên vẻ đẹp bề ngoài mới là thứ người ta nhìn thấy đầu tiên” ????????????

    Danh mục:

    Mô tả

    “Vẻ đẹp tâm hồn là một điều tuyệt vời nhưng đừng bao giờ quên vẻ đẹp bề ngoài mới là thứ người ta nhìn thấy đầu tiên” ????????????