Lắc Chân Kim Tiền 2

    Trang sức #kim_tiền, tuân theo các quy luật của phong thủy, sẵn sàng phá tan mọi điều xui xẻo sắp đến với bạn mà thay vào đó #hút_tài, #hút_lộc, hỗ trợ bạn từ công việc kinh doanh đến cuộc sống 

    Danh mục:

    Mô tả

    Trang sức #kim_tiền, tuân theo các quy luật của phong thủy, sẵn sàng phá tan mọi điều xui xẻo sắp đến với bạn mà thay vào đó #hút_tài, #hút_lộc, hỗ trợ bạn từ công việc kinh doanh đến cuộc sống