GỌI NGAY

Lắc tay Cartier vàng 10k

Còn hàng

5.590.000₫

𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐦𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐂𝐇𝐀́𝐘 𝐇𝐀̀𝐍𝐆. Đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐞̉ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐮̀...

❤❤ 𝐋𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐞𝐦 𝐦𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐂𝐇𝐀́𝐘 𝐇𝐀̀𝐍𝐆.

❤❤ Đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐨𝐚́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐞̉ 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐨̣̂ đ𝐨̂̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̉ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐧𝐡𝐚.

😍😍𝐂𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̀ 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐢𝐛 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐌𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜.

🍁Chất liệu: Vàng 10k

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan