GỌI NGAY

Lắc tay Gucci móc nối vàng 10K

Còn hàng

7.390.000₫

𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒐̂ Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑪𝒉𝒐 Đ𝒐̂𝒊 𝑻𝒂𝒚 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐...

💃💃 𝑳𝒂̆́𝒄 𝑻𝒂𝒚 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝑻𝒐̂ Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑪𝒉𝒐 Đ𝒐̂𝒊 𝑻𝒂𝒚 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 💃💃

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒐̉𝒂 𝒔𝒂́𝒏𝒈

💃💃 𝑵𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏.

💃💃 𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉!

💛 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖: 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 10𝒌

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan