GỌI NGAY

Lắc tay tag tròn tiny vàng 10K

Còn hàng

3.590.000₫

𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤  

😍😍 𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐮̛̀𝐚 😍😍

😍😍 𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐥𝐚̆́𝐜 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐧𝐚̀𝐨 🥰🥰

🍀 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan