GỌI NGAY

Lắc trạm rồng cho size sơ sinh mi nhon 🥰

Còn hàng

370.000₫

👉🏻 𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝑩𝒆́ 𝑲𝒉𝒐̉𝒆 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 - 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑨𝒏 😍😍 Lắc phay trạm rồng uốn quanh lắc tượng trưng cho Bé mạnh mẽ - có sức khỏe phi thường, giúp Bé Bình An khi được che chở, không quấy khóc.

👉🏻 𝑮𝒊𝒖́𝒑 𝑩𝒆́ 𝑲𝒉𝒐̉𝒆 𝑴𝒂̣𝒏𝒉 - 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑨𝒏

😍😍 Lắc phay trạm rồng uốn quanh lắc tượng trưng cho Bé mạnh mẽ - có sức khỏe phi thường, giúp Bé Bình An khi được che chở, không quấy khóc.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan