GỌI NGAY

Nhẫn đá 4 chấu thân trơn Vàng 10k

Còn hàng

3.060.000₫ 3.250.000₫

𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐞̂̀ 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢? 𝐂𝐡𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨̣ 𝐱𝐞𝐦 𝐬𝐚𝐨! 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

❤️❤️ 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐍𝐚̀𝐧𝐠 𝐕𝐞̂̀ 𝐃𝐢𝐧𝐡 ❤️❤️

❤️❤️ 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢? 𝐂𝐡𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨̣ 𝐱𝐞𝐦 𝐬𝐚𝐨!

😍 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan