Nhẫn Đôi Love

  Tình yêu, nó như món “rau muống luộc” vậy, thiếu gia vị là “nhạt thếch” ????????????????
  Hãy thêm thật nhiều “muối” vào tình yêu của bạn bằng những món trang sức đôi nhé ????????????

  Danh mục:

  Mô tả

  Tình yêu, nó như món “rau muống luộc” vậy, thiếu gia vị là “nhạt thếch” ????????????????
  Hãy thêm thật nhiều “muối” vào tình yêu của bạn bằng những món trang sức đôi nhé ????????????