GỌI NGAY

🐷 𝑴𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒂̀𝒊 𝒍𝒐̣̂𝒄 - 𝒎𝒂𝒚 𝒎𝒂̆́𝒏 - 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 - 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒍𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂𝒚 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒓𝒖̛.

Còn hàng

5.620.000₫

🐽🐽 Là con giáp gần gũi, gắn với sự đầm ấm no đủ, chỉ ăn với ngủ, đủng đỉnh cả năm vẫn béo tốt. 🐽🐽 Những chú Heo thể hiện sự an nhàn, không chút vất vả nhưng vẫn đủ đầy mọi mặt, chính vì vậy Kim Trư ( Heo Vàng) được dùng...

🐽🐽 Là con giáp gần gũi, gắn với sự đầm ấm no đủ, chỉ ăn với ngủ, đủng đỉnh cả năm vẫn béo tốt.

🐽🐽 Những chú Heo thể hiện sự an nhàn, không chút vất vả nhưng vẫn đủ đầy mọi mặt, chính vì vậy Kim Trư ( Heo Vàng) được dùng làm linh vật lấy may kỳ diệu trong năm Hợi.

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan