???? ????????????̂́???? ????????̀???? ????????̣̂???? – ???????????? ????????̆́???? – ????????̛́???? ????????????̉???? – ????????̣???????? ????????????́???? ????????????̀ ????????????̉???? ????????̆́???? ???????????????? ???????????? ????????̀???????? ????????̣̂???? ????????????????̂́???? ????????̆́???? ???????????? ???????????? ????????????̛.

    ???????? Là con giáp gần gũi, gắn với sự đầm ấm no đủ, chỉ ăn với ngủ, đủng đỉnh cả năm vẫn béo tốt.
    ???????? Những chú Heo thể hiện sự an nhàn, không chút vất vả nhưng vẫn đủ đầy mọi mặt, chính vì vậy Kim Trư ( Heo Vàng) được dùng…

    Mô tả

    ???????? Là con giáp gần gũi, gắn với sự đầm ấm no đủ, chỉ ăn với ngủ, đủng đỉnh cả năm vẫn béo tốt.

    ???????? Những chú Heo thể hiện sự an nhàn, không chút vất vả nhưng vẫn đủ đầy mọi mặt, chính vì vậy Kim Trư ( Heo Vàng) được dùng làm linh vật lấy may kỳ diệu trong năm Hợi.