GỌI NGAY

Set bộ ngọc trai sang chảnh

Còn hàng

1.770.000₫

𝑬𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛ 𝑬𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒆̂ 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒉𝒆̣𝒏 𝒉𝒐̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̂́𝒄 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒂̣  

💃💃💃 𝑬𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛

𝑬𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒆̂ 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒈 𝑺𝒖̛́𝒄 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 𝑻𝒓𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 💃💃

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒉𝒆̣𝒏 𝒉𝒐̀ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒂̂́𝒄 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒂̣ 😍😍

 

Giới thiệu

Sản phẩm liên quan