Vòng Tay Khắc Tên

  ❤️Đừng quên khắc tên người ấy lên chiếc vòng bên mình nhá các nàng, ý nghĩa lắm ý ❤️
  Các nàng có thể khắc 2 mặt nhé ????
  Mặt trước khắc tên Anh❤️
  Mặt sau khắc Yêu Anh ❤️

  Danh mục:

  Mô tả

  ❤️Đừng quên khắc tên người ấy lên chiếc vòng bên mình nhá các nàng, ý nghĩa lắm ý ❤️
  Các nàng có thể khắc 2 mặt nhé ????
  Mặt trước khắc tên Anh❤️
  Mặt sau khắc Yêu Anh ❤️