Vòng tay thạch anh mix hồ ly & charm om

    Nàng mệnh Thuỷ nhất định không thể bỏ qua mẫu siêu sang và đẹp mê hồn nha. Kết hợp đá thạch anh tóc đen mix charm đem lại công dụng tuyệt vời gấp nhiều lần cho Gia Chủ nha

    Mô tả

    Nàng mệnh Thuỷ nhất định không thể bỏ qua mẫu siêu sang và đẹp mê hồn nha. Kết hợp đá thạch anh tóc đen mix charm đem lại công dụng tuyệt vời gấp nhiều lần cho Gia Chủ nha